Lasse Gustavson

Som föreläsare, teambuildare och kursgivare, vill Lasse skapa en inre upplevelse hos sina deltagare. Det är där sann utveckling börjar. Människan är en fantastisk skapelse, men vi är oxå fantastiska medskapare i våra egna och andras liv. Även om det inte alltid känns så..

Med Lasses utbildningar vill han inspirera till ett högre medvetenhet kring de mekanismer eller principer som verkar ligga till grund för detta skapande. Teorierna Lasse använder sig av, under sina utbildningar, är skelettet som ger struktur och förståelse. Tillsammans med det levande exemplet skapas beröring, igenkännande och tilltro.